HÖGGERÖD 1:231

Större delen av huset placeras på plintar i sluttning, badrum på isolerad platta på mark. Stående fjällpanel med sinuskorrigerad zinkplåt på tak. Huset är uppdelat i tre taklutningar med varierande golvnivå och krökta ytterväggar.

Jag tog fram kartunderlag och hade avstämning med Orust kommun inför inlämning av bygglovsansökan samt upprättade ritningar för ansökan utifrån av arkitekten byggd skissmodell. 

TORSTEN OTTESJÖ is an architect based on the Scandinavian west coast who conceptualizes, designs, and constructs the works you see below.

He believes in complexity, improvisation, and functionality. Torsten wants to inspire a different sort of building - something more suited to human beings. 

ottesjo.se
TED-talk


RITNINGSUPPDRAG 2016

Fastighet Höggeröd 1:231
Tomt ca 1000kvm
Hus ca 100kvm

HANDLING UPPRÄTTAD FÖR: Torsten Ottesjö