TEMPLET

Examensarbetet är en berättelse om ett projekt som började sommaren 2011. Eller egentligen redan under tidigt 1900-tal, när “målningarna till templet” blev till ...

Hilma af Klint (1862 - 1944) föddes i Stockholm och utbildades som målare av klassiskt landskap och porträtt. Hon var djupt intresserad av spiritism och teosofi. Mellan 1906 och 1915 skapade hon 193 målningar om människans andliga utveckling som förmedlats från andar. Andarna guidade henne i skapandet av “målningarna till templet“. De berättade också om en fysisk byggnad för dessa - ett tempel - beläget på en ö omgiven av vatten.

När Hilma dog 1944, 81 år gammal, lämnade hon bilderna till sin brorson. I testamentet bad om att de måste hållas samlade, och att de inte skulle visas förrän 20 år senare, “för mänskligheten inte var redo att se dem än“. Det tog 40 år innan de först visades. Intresset för hennes arbete ökar både nationellt och internationellt, men ännu har målningarna ingen fast bostad.

Lene Hay & Maria Berezecka och jag själv är vänner av arkitektur och konsthistoria. I maj 2011 visade Lene oss några av målningarna till templet. Maria frågade “men var är detta tempel?“. Svaret på denna fråga är att det inget finns. Sedan dess har vårt intresse varit att lära oss mer och vara del i att bevaka avsikten att hålla Tempelmålningarna samlade och bidra till att de kan få sitt Tempel och därigenom överlämnas till mänskligheten i stort. 

 

Detta har manifesterat sig i en tolkning av uppgiften om att skapa en arkitektonisk form för målningarna - en religiöst obunden ceremoniell plats på ön Ven. 

Genom examensarbetet fick vi tid att gå djupare in i ämnet. Det är också en första illustrerad tanke - en möjlig lösning i det gemensamma projektet, och en fortsättning av det uppdrag som Hilma af Klint en gång påbörjat.

Programmet för byggnaden har inspirerats av en teckning ur Hilmas anteckningsbok. Skissen är som ett diagram. Mycket inspiration är också hämtat direkt eller indirekt ur målningarna. Det finns geometrier och symmetrier som också bryts av mer organiska former.

Arkitekturen skall spegla en medveten väg från det vardagliga till det okända och nya. Eftersom Hilma af Klint skapade sin konst mediumistiskt har vi insprierats av den esoteriska traditionen där initiatonen är viktig i förmedling av det nya. Initiation är till för att förmedla en ny insikt. Det är en mödosam väg som kan gestaltas med olika symbolspråk, exempelvis inom de hemliga sällskapen (t.ex. frimurarna). I den moderna konstens födelse i förra sekelskiftet var initiationen i allra högsta grad närvarande. Enligt författaren till Den hemliga källan (1988), Peter Cornell, var initiationmönster viktiga för bl.a. Bauhausskolan i Weimar, Rudolf Steiners kosmologi, surrealismen och Malevitjs abstrakta konst.

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA master thesis 2013/14

STUDIO: Matter space and structure

EXAMINATOR: Morten Lund

HANDLEDARE: Mika Määtte

TACK TILL:
Lene Hay, Maria Berezecka, Peter Lindblom, Tomas Jonnergård, Victor Altenius, Johan Karlsson