Åsa Landahl - arkitekt MSA/SAR

Nybyggnad, ombyggnad, renovering, återbruk, färgsättning, trädgård och odling.


Utbildad på Chalmers Tekniska högskola - Master of science, arkitektur 2007-2014 med tilläggsstudier i byggnadsvård vid Göteborgs Universitet, samt en postmaster på Kungliga Konsthögskolan/Mejan kring konstnärliga värden i publik miljö.

Verksam genom enskild firma sedan 2011 med beställare så som Piteå Kommun, Örebro Bostäder och privata villaägare. Har även varit verksam som anställd på kommun med bygglovshandläggning / stadsbyggnadskontor / mindre och större privata arkitektkontor, vunnit tävlingar och undervisat.

Med ett utvecklat intresse för återbruk, ljus och färg, samt trädgård och odling.

Finns med ateljé och kontor på Stora Rålambshovs gård på Kungsholmen.

Välkommen att ta kontakt!