50 METERS ACROSS

var rubriken för den valbara kursen Arkitekturens materiella modeller (4,5hp) hösten 2012. Kursen drevs som ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Göteborgs stadsbyggnadskontor. Uppgiften var att utforma ett förslag till en lätt gångbro för tre års bruk, över Vallgraven mellan Stora Teatern och Kungstorget. Uppgiften ingick som en del i utbildningen och i träningen att representera arkitekturförslag genom fysiska modeller. Men ville också markera att vi har något viktigt att bidra med i dialogen kring stadens gestaltning. Om vad som kan göras, och varför. Att pröva våra idéer, ge inspiration och väcka till debatt. Tänk om... 


Kursens huvudsakliga lärandemetod bestod av en serie workshops och handledningstillfällen. Modellerna som byggdes ställdes sedan ut på Göteborgs stadsbyggnadskontor tillsammans med presentationer samlade i en bok. Boken är en presentation av kursen och studenternas broar i sitt sammanhang genom illustrationer och text.

Utställningen innehöll ett seminarium med studenternas presentationer i diskussion med stadsarkitekt Björn Siesjö och stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård med gäster. Detta var både en viktig del i kursen och i diskussionen om framtida broar över Vallgraven och i staden i stort.


CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA & GÖTEBORGS SBK 2012/13

Verkade som kurskoordinator, handledare och föreläsare. Arrangerade utställningen tillsammans med studenterna och sammanställde kursen som en bok.

TILLSAMMANS MED:
Peter Lindblom, Morten Lund, Rune Elofsson