HJO GÅRDEN

HjoGården är ett forum för hållbar utveckling i livskvalitet och hälsa genom mat. Den är en central del i satsningen för att göra Hjo till centrum för lokalproduktion, samt att sätta staden på kartan som en 2000-talets kurort - utvecklingen mot ett mer attraktivt småstadsliv. Här möts det offentliga och företagande, unga och gamla, på en plats där man kan se att andra vill och gör.

Till HjoGården kommer männsikor var dag under hela året för äta, handla, studera, uppleva nya saker, umgås och drömma. Här kan man känna, lukta och smaka på produkter man funderar på att införskaffa. Man lyssnar till ljudet av samtal, livsmedelshantering, kanske en föreläsning eller ett musikstycke. Man ser aktivitet i olika lager och nivåer. I det stora saluhallsrummet finns plats för att duka upp till långbord, ställa upp stånd inne och ute för utökad handel vissa tider under året. Här finns möjligheter att mötas på många olika sätt! Här finner man studiesalar, bibliotek, saluhall, servering, växthus, jordkällare mm.

HjoGårdens Trädgårdar - Hjos nya stadsträdgård - blir ett fantastiskt tillskott i utemiljön, både till vardags och för besökaren.

Studentbostäder - Fyra nya hus med sammanlagt trettio rum för student- boende, lätta att bygga om till lägenheter / parhus om efterfrågan förändras. De två befintliga husen renoveras till student-/besöksbostäder. 

Hjo är en vacker och välmående liten stad vid Vätterns strand. Besöksantalet under sommaren är stort. Kring torget finns ett antal butiker, men de slår igen en efter en. Detta tillsammans med att de större arbetsgivarna på pendlingsavstånd hotar med nedläggning varnar om en smygande kris.

Vad är då småstadsliv och vad generar attraktion? Vad krävs för att en stad ska leva upp? Olika instanser i staden behöver komma överens om och arbeta mot samma mål. Det som föreslås här är ett alternativ till ett sådant mål som flera verksamheter och personer skulle kunna arbeta med, mot och kring. 

Planering och placering av byggnad och trädgård ingår i arbetet mot en mer helad stadsstruktur samt ett ekonomiskt hållbart system för kommunens lokaler. Det som adderas skall stärka det redan befintliga både fysiskt och socialt. .

Genom att artikulera olikheter skapas spänning. Byggnaden ska illustrera kontraster: permanens/rörlighet, inne/ute, offentligt/privat, öppet/stängt. Platsen ligger mellan gata och natur. Detta ska reflekteras i byggnaden. Den ska vara mer stadsmässigt sluten mot gatan och mer öppen mot naturen, nästan så att den låter naturen komma in. Inuti ska byggnaden jobba med symmetri vilket ger en statisk och stabil, vilsam känsla. Utifrån ska ska den vara mer osymmetrisk och dynamisk vilket lockar till rörelse och utforskande.


CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 
kandidatarbete 2010