FÄGNAD 

När man besökteNordBygg 2010 och mässan i Älvsjö, möttes man av en skapelse som berättar om träet, dess ursprung och dess möjligheter. Montern erbjöd en livfull och händelserik upplevelse bestående av två skulpturer i kombination med ett café med sitt- och ståplatser, samt en infopunkt där man kunde lära sig om och bli inspirerad av trä.

Piteå kommun fick sedan en av skulpturerna I gåva. Den blev en del i stadens deltagandet i Trästad 2012, genom att placeras som utsmyckning i cirkulationen Sundsgatan - Industrigatan. Då den ursprungligen var konstruerad för att placeras inomhus var den i behov av ett antal förändringar för att klara den tänkta miljön. 

Människan har ett särskilt förhållande till träd och trä. Trädet är en grund att bygga ifrån,och har genom tiderna på många sätt fungerat som skydd. Det kan även ses som en symbol för livet med dess stam som kärna och spretande förgreningar. Trä är ett material som uppfattas som varmt, och lätt att relatera till. Träbyggnadstekniken har en tradition och historia genom tusentals generationer. Det är formbart, och ger en stor variation i uttrycksmöjligheter. Idag är drygt hälften av Sveriges yta täckt av skog. För varje träd som avverkas planteras minst två nya. Fortsätter vi att bruka skogen så som vi gör idag är den en oändlig resurs. 


STUDENTTÄVLING 2009/10

TILLSAMMANS MED:
Tomas Jonnergård

JURYN:
"Ett förslag som kombinerar ett spännande möte med trä, med hög ingenjörsmässig beräkningskunskap. En avancerad lösning som både smart och intresseväckande visar ett innovativt sätt att använda trä i en intrikat konstruktion med hjälp av ny teknik. Förslagets konstruktion kan komma att användas i många varierande sammanhang. Förslagets utkragande lösning bildar tak och rumslighet för caféet. Besökscaféet blir öppet och inbjudande och kommer att bli en naturlig mötesplats i entréhallen. Den cirkulära formen helt utan baksidor utnyttjar till fullo caféets centrala läge, fångar upp besökare från alla håll och lockar till paus i trädens skugga."