RUM26

är sedan början av 2009 en ideell konstförening knuten till en lokal som kreativ plattform. Syftet är att erbjuda en icke kommersiell plats där processen och det sociala mötet är lika viktigt som konsten i sig.

Det handlar också om att skapa utrymme för att våga vara naiv. Ett centralt beläget och tillgängligt rum där både oetablerade och etablerade kan ta plats. Rummet är i grunden neutralt. Aktivitet skapas av personer som antingen själva anmält intresse eller blivit inbjudna att delta och att genom olika medier skapar del i varandras berättelser.

Föreningens medlemmar präglar kalendariets innehåll. Gruppen är dynamisk och under ständig förändring. Medlemsantalet varierar mellan 10-15 personer.

Lokalen används till vardags som arbetsplats och studio. Vid tillfällen öppnas dörrarna upp för föreläsningar, konserter, utställningar, kurser mm. Det har också hänt att vi tagit oss iväg på gemensamma kurser och studiebesök. Föreningen finansieras främst genom medlemsavgifter, med stöd av ABF.

TREDJE LÅNGGATAN 26
2009-1014

Jag var med vid uppstart och under 5 år verksam som ordförande i konstföreningen.