VÅR UTSTÄLLNING

Under utbildningstiden får vi svar på ett antal frågor: Hur stor en handikapptoalett är, vad trä har för materialegenskaper och hur en funktionalistisk stadsplan ser ut. Vad utbildningen också lär oss är att ställa våra egna frågor och söka efter egna svar. Att själv hitta verktyg och lust att undersöka, nya vägar, lösa problem och att se ramars möjligheter istället för begränsningar. 

Vårutställningen på Chalmers Arkitektur föddes inom en sådan ram: Skolan och institutionen.
Frågan vi ställde oss var:
Hur kan vi bidra till att tillföra utbildningen och skolan det vi själva säger att vi saknar? 

Svaret blev en utställning i kombination med en serie event och föreläsningar. 
Som
ett sätt att förhålla oss till de brister vi gemensamt identifierat ville vi ha ett årskursöverskridande projekt, bygga i skala 1:1, vända oss mer utåt, diskutera arkitektur på en högre nivå och att göra skolan mer kreativ.


I samband med utställningen skapades en infopunkt i Nordstans köpcentrum; GOTO togs fram tillsammans med Högskolan för fotografi, HDK och Konsthögskolan Valand. Vi ville gemensamt väcka intresse för våra respektive utställningar och såg detta som ett frö till fortsatt samarbete mellan skolorna. 

När allt var på plats firades det med en stor fest på Stadsteaterns Foajébar tillsammans med releasen av årets arkitekturtidskrift 4ARK.

Jag hade förtroendet till en projektledarroll i en initiativtagande ledningsgrupp. Det handlade om att engagera, leda och examinera de studenter som tillsammans skapade utställningen. Att gemensamt få fram pengar, tillstånd, lokaler, en föreläsningsserie med moderatorer och kringarrangemang, pr, press, hemsida, trycksaker, en paviljong och inte minst en curerad utställning.

Projektet låg under två år som grund för den kurs som ledde fram till våruställningar på Chalmers Arkitektur.


CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009

Arbetet med utställningen genomfördes som ett studentinitierat projekt som låg utanför ordinarie utbildningsprogram. 

TILLSAMMANS MED:
Ett 50-tal medstudenter som i sina olika roller byggde och skapade projektet tillsammans.